Hakodate - Goryokaku Koen-mae: 41.789187, 140.752211